Podział polityczny świata notatka

Pobierz

Charakterystyczną cechą stosunków panujących do czasów wielkich odkryć geograficznych było rozbicie ówczesnego świata na izolowane obszary, często bez zarysowanych granic, o nierównej liczbie ludności i o różnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego.Podział polityczny Europy - notatka + ćwiczenia 3.Rozmieszczenie ludności.. If playback doesn't begin shortly, try .Europa składa się z 46 lub 47 państw:- najmniejsze z nich to Watykan,- a największe to Rosja.Liczba państw w Europie cały czas się zmienia.#Podział #politycz.Podział polityczny świata to pierwszy dział drugiej klasy .Konferencja w Poczdamie - Józef Stalin, Harry Truman (prezydent USA), Clement Attlee (premier Wielkiej Brytanii, który zastąpił Winstona Churchilla); podjęte decyzje:Polska w granicach na Odrze i Nysie Łużyckiej, włączono Gdańsk, Szczecin, część Prus Wschodnich (podzielonych między Polskę a ZSRR, do którego przyłączono Królewiec, czyli .- podział świata na dwie strefy wpływów oddzielone "żelazną kurtyną" - utrwalenie systemu dwubiegunowego (rywalizacji dwóch supermocarstw i ich sojuszników) Zachód (blok zachodni, "wolny świat") - polityczna, gospodarcza i militarna dominacja USA (bo Wielka Brytania i Francja wyczerpane wojną, a Niemcy pokonane i podzielone)24.. GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA.. W 1555 r. zawarto pokój w Augsburgu, na którym uchwalono zasadę "cuius regio eius religio" - czyj kraj tego religia..

Podział polityczny świata.

Wpływ kolonializmu i dekolonizacji na współczesny świat.. Analiza mapy Europy, podanie liczby państw, nazwy najmniejszego i największego państwa europejskiego.. Obraz Ziemi; 2.. Mapa "Europa - podział polityczny" ułatwi ci poznanie rozmieszczenia poszczególnych państw i ich sąsiadów leżących na tym kontynencie.. Ruchy polityczne mogą mieć charakter rozpadu (dezintegracji) lub łączenia się (integracji).. Europa pod koniec XIX wieku Najsilniejsza jest Wielka Brytania; potężna gospodarka i wielkie imperium kolonialne II Rzesza Niemiecka też chce być mocarstwem, szczególnie w Europie Rosja bardziej skupia się na Azji Francja nadszarpnięta wojną z Prusami ma problemy ekonomiczne, wewnątrzpolityczne; ale kolonializm ma się dobrze Austro-Węgry .na skutek wojen religijnych w Niemczech ugruntowany został podział polityczny i religijny Niemiec.. Procesy zewnętrzne kształtujące litosferę; 7.. Ludność i osadnictwo; 3.. Liczba państw na świecie wynosi od 195 do 204 - zależnie od przyjętych kryteriów.Trzecia co do ilości państw jest część świata Europa- 43 państwa i 6 terytoriów zależnych; Australia- 27 państwa i terytoria zależne; Ameryka Północna- 24 państwa; Najmniej państw- Ameryka Południowa 14 państwPolityczna mapa świata zmienia się nieustannie, co wynika z rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw i ich politycznej organizacji..

Podział kolonialny świata.

Zmiany na mapie politycznej"Temat: Podział polityczny świataWybierz test z rozdziału Nowy podział świata lub podrozdziałów podręcznika Poznać przeszłość.. Stany Południowy Kordofan i Nil Błękitny.. Po tej lekcji powinieneś: 1.. Przemiany gospodarcze na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. Khatumo; Somaliland.Podział polityczny Europy.. Powstanie nowoczesnych partii politycznych na ziemiach polskich 4.. Polityczna mapa świata zmienia się nieustannie, co wynika z rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw i ich politycznej organizacji.. Słowniczek pojęć historycznych 4.. Każdy władca niemiecki decydował o wyznaniu swoich .GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA (POZIOM ROZSZERZONY)"1.. Procesy wewnętrzne kształtujące litosferę; 6.. Świat w latach1860-1914.. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu.I.. Polityka zaborców wobec Polaków w drugiej połowie XIX w.. 1.Kolonializm i dekolonizacja to dwa procesy historyczne, które miały ogromny wpływ na współczesny podział polityczny świata oraz na rozwój gospodarczy i społeczny wielu państw.. Rewolucja 1905 r. 4.. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu.. 24 - EUROPA - PODZIAŁ POLITYCZNY.. Ἀσία Asía, łac. Asia) - część świata, razem z Europą tworząca Eurazję, największy kontynent na Ziemi.Z powodów historycznych i kulturowych sama Azja bywa również nazywana kontynentem (zob..

5.Test 1 Podział polityczny świata+org.

GEOGRAFIA FIZYCZNA ŚWIATA.. Państwo ma własne terytorium, zamieszkującą je ludność oraz suwerenną władzę.. Omówienie rozpadu ZSRR, Jugosławii, Czechosłowacji oraz połączenia NRD i RFN.. Turcja, Rosja i Kazachstan to państwa, których większa część terytorium znajduje się w Azji.. Ludność walczy z rządem w Chartumie o większe polityczne i gospodarcze wpływy w regionie.. Zmiany na mapie politycznej; 2.. Ziemia we wszechświecie; 3.. Omawiana mapa ma format dwa razy większy niż mapy świata, znajdujące się w pierwszym tomie .Podział polityczny świata III Dezintegracja i integracja na świecie.. Podać państwa, które wyłoniły się w Europie po rozpadzie ZSRR, Jugosławii i Czechosłowacji 3. składający się z 32 interaktywnych map ogólnogeograficznych i tematycznych jest pierwszym multimedialnym atlasem przygotowanym specjalnie z myślą o nauczaniu geografii w szkołach i w domu.. Świat w latach1860-1914.. Wiedzieć czym jest Unia Europejska i podawać przykłady państw, które są członkami UE 4.Nowy podział świata notatka Reparacje pokojowe odszkodowania wojenne (rekompensaty za poniesione straty), które płaci paostwo pokonane zwycięzcom.. Zgodny z nową podstawą programową i współpracujący z każdym podręcznikiem jest elastycznym, nowoczesnym i wygodnym .Temat lekcji: Podział polityczny Europy..

Europa - podział polityczny .

Opisać zmiany na mapie Europy po II wojnie światowej 2.. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z obiema ścieżkami zachodzącymi niejako jednocześnie - gdzie do tej pory w historii, ruchy te zwykle występowały naprzemiennie.. Szybka dekolonizacja, zwłaszcza w Afryce, doprowadziła do ustanowienia granic między nowo-powstałymi państwami w oparciu o dawne granice kolonii poszczególnych imperiów, które mają wybitnie sztuczny .Ta tablica wyników jest obecnie prywatna.. Wschodni Sudan.. Podział kolonialny świata to podział obu Ameryk, Afryki i części Azji między imperia kolonialne, głównie: Wielką Brytanię, Francję,Kraje świata są dzielone według kryteriów społeczno- gospodarczych, na podstawie norm i zasad Biura Statystycznego ONZ i Bank Światowy.. Bardzo silny jest wpływ tych procesów na stan podziału politycznego świata.. W Europie znajduje się 47 państw.. alternatywne listy kontynentów).Nazywana jest często kontynentem wielkich kontrastów geograficznych.. Tlący się konflikt o większe polityczne i gospodarcze wpływy w regionie.. Wiek XX dla Klasa I Liceum.3.. Przedstawienie przynależności wysp do konkretnych państw.. Polska ma 7 sąsiadów: Niemcy, Czechy, Słowację, Ukrainę, Białoruś, Litwę i Rosję.. Podział polityczny świata jest spowodowany zróżnicowaniem politycznym, gospodarczym i narodowościowo- społecznym krajów.Podział polityczny Europy.. PKB na 1 obywatela kraju.. Kolonializm i dekolonizacja dokonały olbrzymiego wpływu na wszystkie aspekty życia Ameryk, Afryki i Azji, ale także państw-kolonizatorów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt