Plan pracy koła polonistycznego dla klasy 8

Pobierz

Przygotowanie uczniow do samodzielnego poszukiwania i świadomego korzystania ze środkow masowej komunikacji w celu rozwijania wlasnych zainteresowań 2.Rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z edukacją szkolną 3.Zaproponowany przeze mnie Plan Pracy Koła Polonistycznego zawiera treści konieczne do osiągnęcia zamierzonego efektu dydaktycznego,tj.. Spotkanie organizacyjne- omówienie tematyki zajęć.. Części mowy - utrwalenie materiału.. Planuję przeprowadzać zajęcia raz w tygodniu.. Maja Cysewska; Plan pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klasy I gimnazjum Iwona Kalinkiewicz; Plan pracy kółka teatralnego Katarzyna Folga; Plan pracy wychowawczej w klasie IV wynikający z nauczania blokowego Łucja Jaroszewska; Plan pracy z języka polskiego do programu "To lubię" dla klasy I .Koło polonistyczne dla klasy 4-6.. Praktyczne ( wykonywanie odpowiednich ćwiczeń utrwalających nabyte i uzupełnione wiadomości) praca z tekstem indywidualna i w małej grupie.. Planuję przeprowadzać zajęcia raz w tygodniu.. Mikołaj Rej- patron naszej szkoły (zadania do wykonania: zebranie materiałów do gazetki tematycznej, udział w konkursie szkolnym).. Na zajecia uczęszcza 8 uczniów: troje z klasy IV, troje uczniów z klasy V oraz dwoje z klasy VI.Plik Program pracy koła polonistycznego.doc na koncie użytkownika gfab • folder Język polski i szkoła podstawowa • Data dodania: 3 mar 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO W KLASIE III I..

Tematyka Cele zajęć Formy pracy Termin realizacji 1.

Został opracowany z myślą o uczniach , którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną poszerzać wiedzę .Tematyka zajęć KOŁA POLONISTYCZNEGO 1.. Problemowe (odkrywanie nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów).. Jednak z mojego wieloletniego doświadczenia i obserwacji wynika, że uczniowie, z którymi pracuję, odznaczają się w większości małą sprawnością .METODY PRACY : 1.. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu Autor - Teresa Goździejewska Grabowiec, 2010 Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawyWstęp - charakterystyka programu Prezentowany program obejmuje ogólny plan pracy koła polonistycznego.. 4.KOŁA POLONISTYCZNEGO.. Ciekawostki polonistyczne.PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO "Potęga mowy" 1.WSTĘP Program ten jest opracowany z myślą o uczniach, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i doskonalić sprawność komunikowania.Plan pracy koła polonistycznego.. WSTĘP Program został stworzony z myślą o uczniach klasy 7a Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności polonistyczne..

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klasy szóstej w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.

Stosowanie ró żnych form zabaw jak np. rebusy, zagadki, gry dydaktyczne, krzy żówki czy łamigłówki pobudz ą wyobra źni ę czy sfer ę uczuciow ą dzieci zwi ększaj ąc tym ich zaanga żowanie emocjonalne i poznawcze.. WSTĘP.. "MyśleniePROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO DLA KLASY VII a I.. • wzajemne poznanie się • omówienie planu zajęć koła (uwzględnienie propozycji prowadzącego i uczestników) • uświadomienie celu i sensu wspólnych spotkań-ćwiczenia w autoprezentacji-burza mózgów (propozycje tematów zajęć)-dyskusja IX 2.. Program uwzględnia indywidualne uzdolnienia uczniów, inspiruje do .Program autorski koła polonistycznego dla kl. II w roku szkolnym 2010/2011 - "Pobudzić wyobraźnię, czyli jak użyć wyobraźni i języka, by tworzyć opowieści" - 18 godzin (1 godzina tygodniowo w ciągu jednego semestru) Cele ogólne: Uczeń po uczestnictwie w kole polonistycznym potrafi tworzyć teksty, zwłaszcza opowieści, pisemne i ustne na zadany temat, posłuje się .kategoria: plany pracy Plan koła polonistycznego dla uczniów klasy V autor: Dorota Mochola kategoria: plany pracy Plan koła historycznego dla uczniów klasy IV autor: Dorota Mochola kategoria: plany pracy Program pracy dydaktyczno-wyrównawczej dla pierwszego etapu edukacyjnego, przeznaczony dla dzieci romskichProgram zaj ęć koła ortograficznego opiera si ę na poł ączeniu elementów nauki i zabawy..

8.Zajęcia koła polonistycznego przeznaczone są dla uczniów kl.IV-VI, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne.

Cele • rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem różnych, ponadprogramowych tekstów kultury, • rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych - doskonalenie umiejętności dokonywania samodzielnej analizy i interpretacji utworu literackiego, • rozwijanie i doskonalenie sztuki pisania różnych gatunków literackich, i form .Tematyka zajęć KOŁA POLONISTYCZNEGO w roku szkolnym 2005/2006 1.. DLA KLASY VII a. Poznajmy się!. Program uwzględnia indywidualne uzdolnienia uczniów, inspiruje do aktywności i kreatywności.Program pracy z uczniem zdolnym realizowany w ramach Koła Polonistycznego w Gimnazjum Zespołu Szkół im.. Program ma na celu utrwalenie i poszerzenie kluczowych umiejętności, przygotowanie ucznia klasy VI do sprawdzianu kompetencji, a także konkursów polonistycznych.PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO ROK SZKOLNY 2011/2012 OPIEKUN - BEATA KRZYWICKA CZŁONKOWIE - UCZNIOWIE KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt