Uzupełnij tabelę wpisując nazwy jezior wybrane spośród podanych

Pobierz

a) Najmłodszym zlodowaceniem, które objęłoobszar Polski, było zlodowacenie .. Czynniki rzeźbotwórcze: lodowiec górski, morze, rzeka, wiatr, woda z CO2, wody fluwioglacjalne.Nazwy typów jezior wybierz spośród podanych poniżej.. który zawiera informacje o jednym z polskich jezior.. Dobierz z wymienionych poniżej nazwy państw charakteryzujących się podanym w tabeli udziałem głównych towarów w eksporcie.. (0-2)a) Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego z podanych surowców nazwę jednostki tektonicznej, na obszarze której dany surowiec jest eksploatowany.. Funkcja zapasowa budulcowa odżywcza Oceń prawdziwość zdań.. Nazwy metod oraz literowe oznaczenia zjawisk wybierz spośród podanych poniżej.10.. ^Ramka^ Rośliny: kauczukowiec, trawy, kolobant, malina moroszka, jodła, welwiczia,… poniżej.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Uzupełnij tabelę.. makia pustynia sawanna wilgotny las równikowyMatura z geografii 2016 poziom rozszerzony - arkusz i odpowiedzi.. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 09.. Obok nazwy każdego jeziora wpisz literę, którą oznaczono jego położenie na mapie.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Uzupełnij tabelę.Wpisz w rubryki odpowiednie nazwy roślin i zwierząt wybrane spośród podanych w ramce.. +0 pkt.Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy jezior wybrane spośród podanych niżej oraz typy genetyczne tych jezior..

Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy jezior (wybrane spośród podanych) oraz ich typ genetyczny.

Question from @Przemekk69 - Gimnazjum - BiologiaZadanie 11.. W tabeli podano dwa wybrane wskaźniki rozwoju .13.. Natomiast w substancjach woda .Uzupełnij tabelę.. W tabeli podano dwa wybrane wskaźniki rozwoju .Uzupełnij tabelę wpisując nazwy substancji wybrane spośród podanych.. Typy jezior: cyrkowe, deltowe, krasowe, przybrzeżne, rynnowe.. który zawiera informacje o jednym z polskich jezior.. Wpisz obok każdego opisu: − numer, którym oznaczono na mapie zasięg występowania strefy roślinnej − literę oznaczającą fotografię, na której przedstawiono strefę roślinną − nazwę strefy roślinnej wybraną spośród podanych.. (2 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego obiektu nazwę odpowiedniego czynnika oraz nazwę procesu rzeźbotwórczego, który doprowadził do jego powstania.. Łebsko Drawsko Jeziorsko MamryUzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia wybrane spośród podanych poniżej.. Nazwy form ukształtowania powierzchni wybierz z podanych poniżej.. Na mapie Polski przedstawiono lokalizację 9 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.. W substancjach fluor, chlor, azot występują wiązania kowalencyjne niespolaryzowane, ponieważ wspólna para elektronowa w tych sybstancjach znajduje się w różnej odległości od obu atomów..

Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy jezior wybrane spośród podanych oraz typy genetyczne tych jezior.

Wpisz obok każdego z podanych opisów procesów geologicznych nazwę formy ukształtowania powierzchni terenu powstałą w wyniku tego procesu oraz literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona.. Uzupełnij tabelę.. ropa naftowa; rudy cynku i ołowiu; rudy miedzi; siarka; węgiel brunatny; węgiel kamienny; Odpowiedź: węgiel kamienny D węgiel brunatny BUzupełnij tabelę.. Wpisz obok opisów nazwy odpowiednich pasów krajobrazowych.. woda, sole mineralne, mocznik, dwutlenek węgla, substancje trujące Płuca Skóra Układ wydalniczy.. Następnie dopisz do każdej z form czynnik, który ją ukształtował.. Uzasadnij swój wybór.. Na napisanie poziomu rozszerzonego maturzyści mieli 180 minut, czyli standardowe 3 godziny.. Powstało w zagłębieniu moreny dennej.. ozy, bagna, północnopolskie, szkiery, lejkowe, krasowe, deltowe.. z o.o., Warszawa 2006 Uzupełnij tabelę.. 2 p. Bajkał, Dąbie, Śniardwy, Jeziora Plitwickie, Morze Kaspijskie Cecha jeziora Powstało w dnie rowu tektonicznego Jest pozostałością po dawnym morzu Wypełnia zapadliska lub leje krasowe Położone na obszarze akumulacji rzecznej Powstało w zagłębieniu moreny dennej Nazwa jeziora Typ genetyczny jeziora 317.Wpisz we właściwych komórkach nazwy form ukształtowania powierzchni wybrane spośród podanych..

Czynniki i procesy wybierz spośród podanych poniżej.

Przyporządkuj do każdego z opisów kartograficznej metody prezentacji informacji geograficznej jej nazwę oraz przykład zjawiska, które można za pomocą tej metody przedstawić.. Nazwy surowców wybierz spośród podanych poniżej.. graniak, kocioł polodowcowy, mierzeja, dolina V-kształtna, jezioro cyrkowe, wydma paraboliczna, barchan, klif, delta; 5 lutego 2021.Uzupełnij tabelę.. Morze Kaspijskie, Łebsko, Dąbie, Jeziora Plitwickie, Bajkał, Śniardwy Cecha jeziora Nazwa Typ genetyczny 1.. Środowisko, jego ochrona i rozwój zrównoważony Zadanie 9 (2 pkt.). Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.Uzupełnij tabelę, wpisując: 1/ nazwy opisanych kanałów, 2/ nazwy połączonych nimi rzek lub jezior, 3/ oznaczenia literowe map, na których je przedstawiono.. Wypełnia zapadliskaPW Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy jezior (wybrane spośród podanych) oraz ich typ genetyczny.. .Uzupełnij tabele.. Następnie dopisz do każdej z form czynnik, który ją ukształtował.. (0-16) Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca, podpowiedzi wybrane spośród podanych poniżej: typy jezior: stawy, sadzawki, krasowe, zaporowe opis jeziora: A - utworzone w wyrobiskach po powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych; B - powstają na skutek wymywania skał przez wodę, najczęściej wapieni, gipsu;Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednie przykłady węglowodanów wybrane spośród podanych poniżej..

Wpisz obok opisów nazwy odpowiednich pasów krajobrazowych.

Klasa 7 nowa era.. uzupełnij tabelę, wpisując nazwy jezior ( wybrane spośród podanych) oraz ich typ genetyczny Jeziora: Bajkał, Dąbie, Śniardwy, Jeziora Plitwickie, Morze Kaspijskie Tabela w zalaczniku.. Skreśl P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.. Osiem z nich to obiekty kulturowe, a jeden jest obiektem .. Bajkał, Dąbie, Śniardwy, Jeziora Plitwickie, Morze Kaspijskie Cecha jeziora Nazwa jeziora Typ genetyczny jeziora Powstało w dnie rowu tektonicznego Jest pozostałością po dawnym morzu Wypełnia zapadliska lub leje krasoweUzupełnij tabelę.. kocioł polodowcowy; kem; ozNa podstawie: Geografia - Materiały dydaktyczne, płyta CD, Wydawnictwo Szkolne PWN Sp.. Znajduje się na obszarze akumulacji rzecznej.. niecka brzeżna, zapadlisko przedkarpackie, monoklina przedsudecka, zapadlisko śląsko-krakowskie b) Podaj numery, którymi jednostki te oznaczono na mapie.W tabeli przedstawiono udział głównych towarów w eksporcie trzech wybranych państw spośród zaznaczonych na mapie.. Nazwa : Tanganika, Druzno, Jeziora Pereszpa, Morze Kaspijskie, Mamry Typy genetyczne jezior: deltowe, tektoniczne, morenowe, reliktowe, krasowe Cecha jeziora Nazwa Typ genetyczny Znajduje się na obszarze akumulacji rzecznej.PW Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy jezior (wybrane spośród podanych) oraz ich typ genetyczny.. Wpisz obok każdej formy terenu: - nazwę dominującego procesu rzeźbotwórczego, który doprowadził do jej powstania, oraz nazwę pasa rzeźby, w którym ta forma występuje - literę, którą na mapie oznaczono miejsce występowania tej formy.Uzupełnij tabelę odnoszącą się do jezior oznaczonych na mapie literami A-C.. Wpisz odpowiednie pojęcia (A-B) lub opisy (1-2) wybrane spośród podanych.. Question from @Wow8877 - Gimnazjum - BiologiaDYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. IV Liceum Ogólnokształcące im.. graniak, kocioł polodowcowy, mierzeja, dolina V-kształtna, jezioro cyrkowe, wydma paraboliczna, barchan, klif, delta;Wpisz we właściwych komórkach nazwy form ukształtowania powierzchni wybrane spośród podanych.. 2 stycznia 2021.. Wpisz numery, którymi te państwa oznaczono na mapie.2 pkt.. 2 p. Bajkał, Dąbie, Śniardwy, Jeziora Plitwickie, Morze Kaspijskie Cecha jeziora Nazwa jeziora Typ genetyczny jeziora Powstało w dnie rowu tektonicznego Jest pozostałością po dawnym morzu Wypełnia zapadliska lub leje krasowe6.. Nr opisu Nazwa kanału Czas budowy Nazwy rzek lub jezior, które łączy kanał Oznaczenie mapy 1 2 1961 3 4 ; 5 1963 1.Uzupełnij tabelę.. Nazwy jednostek dobierz z podanych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt