Napisz wzory systematyczne soli o podanych wzorach na2s

Pobierz

Zadanie 1.13 Alkan o wzorze sumarycznym C 6 H 14 można otrzymać przez redukcję (Zn + H+) z pięciu różnych chlorków alkilowych (C 6 H 13C1).. Nazwa związku chemicznego Kwas chlorowodorowy Kwas siarkowodorowy Wzór sumaryczny Wzór strukturalny.. Jesteś tutaj: Home.. Podaj wzór alka­Tlenek sodu, Na 2 O - nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków zasadowych zawierający sód na I stopniu utlenienia.. Zadanie: potrzebuję 60 wzorów i nazw soli na jutro jest Rozwiązanie: to co miałam w zeszycie to przekazuje, mam nadzieję Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Właściwości.. • Ca(NO 3) 2 • Mgl 2 • aO 3 • Nal • K 2S • aO 3 • Ag 2S • K 3 PO 4 • a 3 (PO 4) 2 • Agl Zadanie 5 Uzupełnij tabelę.. Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:POdaj wzory sumaryczne soli c) siarczek sodu, chlorek miedzi(II), siarczan(IV) potasu, węglan wapnia, d) fosforan(V) wapnia, chlorek amonu, azotan(V) sodu, siarczan(VI) żelaza(III),Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Wzory i Nazwy Soli!. Jaki był skład procentowy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 4 rozwiązania: autor: natalia001 14.4.2010 (19:33) Napisz wzory nastepujacych soli: Przedmiot: Chemia .Napisz nazwy soli i wzory soli.. Zadania z chemii.. Pytania i odpowiedzi .. W temperaturze pokojowej związek ten tworzy bezbarwne kryształy, rozpuszczalne w wodzie, silnie higroskopijne o zapachu siarkowodoru.Tworzy hydrat Na 2 S·9H 2 O..

WzórUzupełnij tabelę wzorami sumarycznymi i strukturalnymi podanych kwasów.

podać nazwy soli na podstawie ich wzorów sumarycznych,.Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny.. i chcialbym zeby ktos wypisal te sole.. Rozwiązanie: 20 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 20 H 2·20+2 → C 20 H 42. wzór strukturalny - ; 29 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 29 H 2·29+2 → C 29 H 60; wzór strukturalny - .Nazwy systematyczne związków Zaloguj się, aby zapamiętać ukończone przez Ciebie zadania Poniżej przedstawiono schemat przemian, którym poddano: dwa węglowodory − związek oznaczony numerem I i związek o wzorze CH 3 -CH 2 -CH=CH 2 - a także ich pochodne.Podaj budowę i nazwy systematyczne: alkanu A, chlorków alkilo­ wych B i Bj oraz alkenów C i Cj; napisz schematy wymienionych reakcji.. Napisz wzory sumaryczne następujących soli: a) siarczek sodu b) azotan(V) magnezu c) siarczan(VI) cynku 2. Podaj nazwy następujących soli: a) PbSO4 b)CuCO3 c)AgCl 3.. Stosowany jest m.in. jako środek redukujący, odczynnik chemiczny w garbarstwie do usuwania sierści ze skór, do produkcji barwników siarkowych.. pH: około 12,4 (100 g/l H 2 O, 20 °C)Sole nie rozpuszczają się w wodzie w jednakowym stopniu.. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca(NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl(OH) - a)Na - Pytania i odpowiedzi - Chemia..

We wzorach sumarycznych podkreśl reszty kwasowe i napisz ich wartościowość.

Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Wzory sumaryczne, strukturalne, nazewnictwo soli.. Czy nawóz ten powinien być stosowany do gleby o odczynie kwasowym?. Rozwiązania zadań.. Pytania i odpowiedzi .. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. NH4NO3 - odczyn kwaśny - sól słabej zasady i mocnego kwasu.. 2011-12-31 19:01:20; Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli?. Zastosowanie.. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b)KNO 3 c)AlPO 4 d)Ca(NO 3) 2 e)KHSO 4 f)CaCl(OH) - a)Na - Pytania i odpowiedzi - Chemia.. Rozwiązania zadań.. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelkę dotyczącą soli.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Wśród nich można znaleźć sole bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, jak na przykład azotan(V) potasu, oraz takie, które nie rozpuszczają się w niej prawie wcale - np. siarczan(VI) baru.Ustal, które z soli o podanych wzorach sumarycznych dobrze rozpuszczają się w wodzie, i podkreśl sole ulegające dysocjacji jonowej..

Napisz nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych: K2SO4 NaBr CaCO3 Fe(NO3)3 MgS 2.

Napisz .Na2S odczyn zasadowy - sól mocnej zasady i słabego kwasu Zadanie 6 Popularnym nawozem azotowym jest tzw. saletra amonowa o wzorze: NH4NO3.. Podaj odczyn tej soli.. Tlenek sodu powstaje najczęściej jako produkt reakcji .SOLE - karta pracy 1.. Odczytaj nazwy związków: a Al2O3 , FeCl2, SO2, b MgCl2 , P2O3 , CO, c Na2O, Fe2S3 , CO2 , d AlCl3 , NO, SO3 , e K2S, FeO, PbCl4 , f CaCl2, HgS, SnS2.. Napisz, jaka jest wartość ładunku kationu żelaza w soli o wzorze FePO4, a jaka w soli o wzorze FeSO4.wzory strukturalne i nazwy systematyczne soli - rozwiązanie zadania.. Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenków.. CaCO 3 - węglan wapnia.. Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(III) - Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Na2S - …Napisz nazwy soli i wzory soli.. (Reakcje zobojętniania, szereg aktywności i dysocjacji soli) 1.. Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach: a)Na 2 S b) .Wzory strukturalne do soli: NaCl, Na2S, Na2SO4, Na3PO4, NaNO3 CaCl2, CaS, CaSO4, Ca3(PO4)2, Ca(NO3)2 MgCl2, MgS, MgSO4, Mg3(PO4)2, Mg(NO3)2Zadanie: podaj nazwę soli nacl , nas, nano3 , naso3 , na2so4 Rozwiązanie: nacl chlorek sodu nas siarczek sodu nie powinno być czasem na2s na2so3 siarczan ivNapisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Może mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli?.

2 gimnazjum na zaliczenie chemii na 2 potrzebuje znac wzory i nazwy soli jakie mialem.

Rozwiązanie - Uzupełnij tabelkę dotyczącą soli.. 2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:00Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Napisz nazwy systematyczne soli o podanych wzorach a)Fel2 b)Al2(CO3)3 c)Sn(NO3)2 d) CrPO4 d)Ag2SO4 f)MnSO… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Rozpuszczalność soli w wodzie.. PbSO 3 - siarczan(IV) ołowiu.. W temperaturze pokojowej jest to biała higroskopijna substancja stała o budowie jonowej, rozpuszczalna w etanolu.. Z wodą reaguje energicznie, tworząc żrący wodorotlenek sodu: .. 1. a) Napisz wzory strukturalne i podaj nazwy soli: NH4NO3, ALOHSO4, KHS, Mg(H2PO4)2, Cr(SO4)3 .Podaj nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych: FeI2 .. NaF - fluorek sodu.. .Część H3 odsuwa się w lewo i znika, a przy reszcie kwasowej pojawia się informacja o ładunku jonowym 3 minus.. Napisz i uzgodnij równania reakcji dysocjacji następujących soli: KCl, Na2CO3, NaCl, .. (1915) Chemia dla wyższych klas gimnazjalnych Jakubowski, Lwów nazwy jonów metali wchodzących w skład cząsteczki soli.. Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: krzysio-baran 11.4.2010 (19:38) Po odparowaniu z 40 g roztworu pozostało 4 g soli.. Zapis trzy minus zamienia się w rzymską liczbę trzy.. CuCO 3 - węglan miedzi(II)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt