Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ssaków dla człowieka

Pobierz

d) opływowy kształt ciała który ułatwia poruszanie się po wodzie.. Pozytywne znaczenie ptaków w przyrodzie:Wymienisz po 2 przykłady pozytywnego znaczenia dla człowieka ryb, płazów i gadów.. Do zeszytu przepisujecie: temat i notatkę na ostatnim slajdzie.. Podaj po dwa przykłady pozytywnego znaczenia dla człowieka wymienionych grup kręgowców.. _____ b) Podaj inny przykład ochrony tych zwierząt.. 4) podaj 2 przykłady pozytywnego znaczenia dla człowiekaPodaj jeden przykład przystosowania płazów do życia na lądzie i jeden przykład przystosowania do życia w wodzie.. Question from @Regan161 - Liceum/Technikum - BiologiaPodaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w przyrodzie i dwa przykłady negatywnego znaczenia ssaków dla człowieka.. Ok. 2 tys lat p.n.e używano go do celów wojennych.. 11)Ssaki owadożerne tępią owady-szkodniki.Niektóre zwierzęta domowe mogą zdziczeć, istnieć i rozmnażać się bez opieki człowieka.. Pozytywne znaczenie ptaków w przyrodzie: _____ _____ Negatywne znaczenie ssaków dla człowieka: _____ _____ 10 Zapisz dwie propozycje ochrony ssaków.. (0- .Poda przykłady ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków objętych w Polsce ochroną.. Niektóre ssaki niszczą rośliny uprawne i zapasy żywności, a także przenoszą drobnoustroje chorobotwórcze.9 Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w przyrodzie i dwa przykłady negatywnego znaczenia ssaków dla człowieka..

Podaj dwa przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia ssaków w przyrodzie.

Przykładem takiego ssaka jest Słoń Indyjski.. Za tydzień- powtórka - ptaki i ssaki.. a) Zapisz, o której grupie kręgowców jest mowa.. Ok. 2 tys. lat p.n.e. używano go do celów wojennych.. 10)Szczury, myszy, chomiki są szkodnikami upraw.. Pozytywne znaczenie ptaków w przyrodzie: _____ _____ Negatywne znaczenie ssaków dla człowieka: _____ _____ 10 Zapisz dwie propozycje ochrony ssaków.. Nie przepisujcie .. Do widzenia.b) podaj jeden przykład przystosowania płazów do życia na lądzie i w wodzie : c) kończyny umożliwiające sprawne poruszanie się po lądzie.. 8 Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w przyrodzie i dwa przykłady9 Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w przyrodzie i dwa przykłady negatywnego znaczenia ssaków dla człowieka.. Są pokarmem dla: .. Ile gatunków ssaków żyje na świecie.. *Hodowla ssaków futerkowych dla futer naturalnych.9 Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w przyrodzie i dwa przykłady negatywnego znaczenia ssaków dla człowieka.. 6 Służy jako środekTemat: Przegląd i znaczenie ssaków.. § określi znaczenia dla człowieka i przyrody poszczególnych gromad zwierząt kręgowych.. Pozytywne znaczenie ptaków w przyrodzie: _____ _____ Negatywne znaczenie ssaków dla człowieka: _____ _____ 10 Zapisz dwie propozycje ochrony ssaków..

...Podaj trzy przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia grzybów w życiu człowieka.

Podaj dwa przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia ssaków w przyrodzie.. (0- .. Duże znaczenie dla ratowania tych zwierząt ma dbanie o miejsca, w których żyją i się rozmnażają.. 9)Wykorzystywane do testów laboratoryjnych.. B. roślinożernego, 2. ma płaskie i szerokie zęby przedtrzonowe oraz trzonowe, a także bardzo małe kły.. Gatunków" - uczniowie mają za zadanie podać przyczyny wymierania zwierząt.Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w przyrodzie i dwa przykłady negatywnego znaczenia ssaków dla człowieka.. Pomagają w leczeniu układu krążenia .. *Zwierzęta udomowione (bydło, trzoda chlewna, owce) służą jako źródła mięsa, mleka skór.. Powodują straty w hodowli ryb.. 5 Na zdjęciach przedstawiono ssaki, które mają duże znaczenie w życiu człowieka.. )1.podaj po jednym przykładzie negatywnego i pozytywnego znaczenia dla człowieka bakterii i protistów 2.podaj po dwa przykłady chorób wywoływanych przez bakterie wirusy i protisty prosze pomóżcie mi.. Niektóre są sprawcami infekcji powierzchniowych i zakażają tylko skórę .Duże znaczenie dla ratowania tych zwierząt ma dbanie o miejsca, w których żyją i się rozmnażają.. Negatywne .. Chociaż skóra i błony śluzowe zdrowych zwierząt są skutecznymi barierami dla penetracji grzybów, to jednak mogą one powodować choroby człowieka i zwierząt..

)Znaczenie ssaków dla człowieka.

_____ Tak wpiszcie odpowiedzi.. *Do pracy wykorzystuje się konie, wielbłądy, osły, woły.. Są pokarmem dla ryb akwariowych.. Wiele gatunków ssaków futerkowych, niezaliczanych zwykle do zwierząt domowych, od wielu pokoleń żyje w hodowli, gdzie uzyskano ich nowe rasy.. * Inne np. pies i kot są towarzyszami człowieka.. Średnia :7)Ssaki łowne (ryby) są źródłem skór i mięsa 8)Hodowla ssaków futerkowych dla futer naturalnych.. W tym tygodniu lekcja będzie na zoom zgodnie z planem lekcji.. (0- .Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w przyrodzie i dwa przykłady negatywnego znaczenia ssaków dla człowieka.. Są to głównie duże, suche i dobrze nasłonecznione łąki oraz śródleśne polany.. Przez człowieka użytkowany był już od starożytności, zaliczany jest do zwierząt domowych, rozmnaża się wprawdzie w niewoli, z reguły jednak osobniki przeznaczone do chowu pozyskiwane są z populacji dziko żyjących.. Zapisz dwie propozycje ochrony ssaków.. *Ssaki łowne są źródłem skór i mięsa.. Ponadto uczestniczą w zapylaniu kwiatów i rozsiewaniu nasion.. Pozytywne znaczenie ptaków w przyrodzie: Negatywne znaczenie ssaków dla człowieka:Podaj jeden przykład przystosowania płazów do życia na lądzie i jeden przykład przystosowania do życia w wodzie.. )• Ssaki zjadają różne gatunki roślin i zwierząt, a jednocześnie same są pokarmem wielu drapieżników..

Podaj po dwa przykłady pozytywnego znaczenia dla człowieka wymienionych grup kręgowców.

Oceń tę odpowiedź: Oceń to zadanie.. w przyrodzie: - ssaki owadożerne tępią szkodniki ( owady) - są ważnym ogniwem w łańcuchu pokarmowym - zwierzęta a w tym ssaki roznoszą owoce i nasiona licznych gatunków roślin w życiu człowieka: - ich mięso stanowi jedną z podstawowych źródeł naszego pokarmu - niektóre gatunki koduje się dla wielu innych produktów, np. skóry, mleka - wykorzystywane są do testów laboratoryjnych - ich odchody mogą być nawozem naturalnym wykorzystywanym w rolnictwiePrzykładem takiego ssaka jest słoń indyjski.. Połącz zdjęcia zwierząt z ramkami zawierającymi informacje na temat tego, w jaki sposób ssaki te są wykorzystywane przez człowieka.. Polub to zadanie.. Powtórz wiadomości o kręgowcach zmiennocieplnych z wykorzystaniem opracowania z podręcznika "Podsumowanie - rozdział 4" s. 112 - 114.Podaj dwa przykłady pozytywnego i negatywnego znaczenia grzybów dla człowieka.. Uczniowie!. W przyrodzie .. Po wykonaniu zadań proszę o przesłanie mi ich na mój Emil.. Za dwa tygodnie sprawdzian - ptaki i ssaki.9 Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w przyrodzie i dwa przykłady negatywnego znaczenia ssaków dla człowieka.. - Pozytywne znaczenie ssaków w przyrodzi - Pytania i odpowiedzi - Biologia9 Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ptaków w przyrodzie i dwa przykłady negatywnego znaczenia ssaków dla człowieka.. Wyjaśnienie: Dla człowieka .. Pozytywne znaczenie ptaków w przyrodzie:Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia ssaków w przyrodzie.. _____Podaj dwa przykłady pozytywnego znaczenia pierścienic w przyrodzie i dla człowieka .. Za tydzień jest powtórka z działu Kręgowce stałocieplne, a za dwa tygodnie sprawdzian.. • Ssaki hoduje się na mięso, mleko, wełnę i skórę.. Question from @Emazur12 - Szkoła podstawowa - BiologiaNa rysunku przedstawiono zęby ssaka A. mięsożernego, ponieważ 1. ma duże i silne kły, a zęby przedtrzonowe i trzonowe mają ostre krawędzie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt