Które osiągnięcie rzymian uważasz za najważniejsze uzasadnij odpowiedź

Pobierz

Wprawdzie Rzymianom starej daty odpowiadał bardziej system filozofii stoickiej, która podkreślała rolę obywatela w stosunku do państwa, jednak w okresie wojen domowych ideał filozofii epikurejskiej, życia wolnego od obowiązków, znalazł wielu zwolenników.Opublikowany in category Historia, 05.10.2020 >> .. Uzasadnij odpowiedź", "Co twoim zdaniem jest ważniejsze: wielkie znaczenie odkryć fizycznych dla rozwoju cywilizacji, czy związane z tymi odkryciami wielkie zagrożenia dla ludzkości?. Odpowiedz przez Guest.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Które z osiągnięć architektonicznych starożytnego Rzymu uważasz za najważniejsze?Odpowiedź uzasadnij w 8-10 zdaniach.. 4. antropocentryzm (człowiek w centrum zainteresowania sztuki) 5. ideałem twórców asceta i święty.. Są to na pewno: cyfry, alfabet, kalendarz, matematyka, prawo, cement, młyny, sposób rządzenia krajem, a także ulepszone akwedukty.. Choć demokracja ateńska miała także wiele wad to można ja uznać za .2 g r e c j a a r z y m 4.. Wynalazek ten jest czymś co przydało się całej ludzkości i będzie potrzebne już zawsze.1.. Wynalazek ten spowodował przełom w dziecinie komunikowania się.. Rozwój rzemiosła skórzanego, tkactwa, szklarstwa i ceramiki nastąpił pod wpływem osiągnięć perskich- Arabowie zapoczątkowali rozwój przemysłu farmaceutycznego, produkowali różne maści, leki, czy też pachnidła.Osiągnięcia starożytnych Rzymian - Zintegrowana Platforma Edukacyjna..

Które z osiągnięć starożytnych Rzymian uważasz za najważniejsze.

koloseum -teatr rzymski.Zadanie: które osiągnięcie starożytnego rzymu uważasz za najważniejsze uzasadnij swoją odpowiedz pliska proszę o szybkie odpowiedzi z góry dziękuje Rozwiązanie: prawo rzymskie jest podstawą większości obecnych systemów prawnych europy, również systemuZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Napisz, które osiągnięcia Rzymian uważasz za najważniejsze oraz, które miały największy wpływ na rozwój cywilizacji Pytania Zwykłe pytaniaZobacz 1 odpowiedź na pytanie: Co uważasz za największe osiągnięcie starożytnych Rzymian.Uzasadnij odpowiedź?Które z osiągnięć starożytności uważasz za najbardziej przydatne i ciekawe?. Demokracja nadawała ludziom wolność, którą Ci rozwijali poprzez choćby filozofię czy sztukę.Na koniec chciałabym podkreślić osiągnięcia Rzymian, z których korzystamy do dziś.. Starożytny Rzym - które osiągnięcia Starożytnego Rzymu uważasz za najważniejsze.. Pierwsze pismo pojawiło się w Mezopotamii.. R1Xb4TI9cTUSU.Do najważniejszych osiągnięć starożytnego Rzymu należą: prawo rzymskie - stało się ono podstawą systemów prawnychUzasadnij odpowiedź - Odrabiamy.pl.. poniżej.. Przez wiele lat rozwijały się tu obok siebie język, kultura, sztuka, architektura, filozofia i demokracja.. teocentryzm (Bóg w centrum zainteresowania sztuki) 2. twórczość anonimowa..

Nie ma dla mnie najważniejszego.

Była aktywna na polu kultury oraz w życiu politycznym.. Pierwszym ważnym osiągnięciem było wynalezienie pisma.. Dzięki nim Egipcjanie mogli wiele więcej wiedzieć i się inaczej porozumiewać .Najlepsza odpowiedź.. Zobaczcie jak wiele im zawdzięczamy.Jako najważniejsze osiągnięcie arystokracji uznałem Filozofię, dlatego najpierw opiszę jej historię.. Swoją odpowiedź uzasadnij.Za główny cel uznało pielęgnowanie tradycji państwa, które już nie istniało na mapach świata.. 3. w literaturze dominacja łaciny.. - Młodzi wyznają sobie miłość i odbywają się zaręczyny.Rzym starożytny był państwem bardzo dobrze rozwiniętym cywilizacyjnie.. Bardzo wrażliwa na ludzką biedę i cierpienie, zasłynęła ze swojej działalności dewocyjnej i charytatywnej.Co do trzeciej z władz sadownictwa to było ono w miarę niezależne i obiektywne, każda rozprawa toczyła się pod okiem sędziów, których liczba wahała się, 201 do 1001 co powstrzymywało korupcje i stronnicze osady, na które nie zgadzałaby się większość.. Nazywamy je obrazkowym lub piktograficznym.Tworzyli systemy melioracji, zaczęli też uprawiać nieznane rośliny jak np. ryż, trzcina cukrowa.. Za największe osiągnięcia starożytnych Greków uznaje demokracje oraz obronienie półwyspu Peloponeskiego przed Persami.. Moim zdaniem najważniejsze osiągnięcie starożytnych Egipcjan to stworzenie języków hieroglificznych, hieratycznych i demotycznych..

uzasadnij swoją odpowiedz.

Wspomniane wynalazki i osiągnięcia rzymskie odegrały ważną rolę w rozwoju późniejszej kultury europejskiej.Wiele osiągnięć starożytnych cywilizacji uważam za ważne.. Poprzednia strona Rzym - od osady do imperium.. Wymienię kilka i uzasadnię, dlaczego wybrałam właśnie te.. Język rosyjski.. Duże znaczenie dla zjednoczenia Królestwa,uczynienia go bardziej sprawnym i sprawiedliwym miało uporządkowanie systemu prawnego.W okresie rozbicia dzielnicowego w poszczególnych dzielnicach obowiązywały różne prawa.Aby ujednolicić prawo w całym królestwie,Kazimierz zlecił arcybiskupowi Jarosławowi Bogorii ze Skotnik spisanie i .które osiągnięcie starożytnego Rzymu uważasz za najważniejsze.. uzasadnij swoją odpowiedź 2 Zobacz odpowiedzi .. Piotra o rękę Ligii i uzyskuje jego błogosławieństwo.. Wybierz prawidłową formę czasownika.. Trudno wyobrazić sobie życie bez niego.. 6. naczelne hasło "memento mori" pamiętaj o śmierci.. Za najważniejszy wynalazek starożytnego Rzymu uważam wynalezienie pisma.. Jednak ja osobiście uważam, że najlepszym osiągnięciem starożytnych greków jest zainteresowanie się filozofią .Wśród nich najważniejsze są unia polsko-litewska i chrzest Litwy oraz odnowienie Akademii Krakowskiej..

Uzasadnij odpowiedź.

7. w literaturze wzrost znaczenia języków narodowych.ich osiągnięciami na pewno jest architektura oni pierwsi zastosowali beton.. Starożytna Grecja z pewnością była kolebką cywilizacji europejskiej.. Uzasadnij Przedmiot: Historia / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: klaui12345 11.1.2011 (18:34) historia zadanie 1 : Osoba podróżująca z Katraginy do Rzymu musiała udać Przedmiot: Historia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Martynka1989 16.1.2011 (09:29) Potrzebuje opis .Osiągnięcia cywilizacyjne Greków.. Kodyfikacji w nim zawartych dokonano bowiem za panowania bizantyjskiego cesarza Jusytyniana.. Narodziny chrześcijaństwa.. TPN przyczyniło się m.in. do ustalenia zasad ortografii polskiej, wspierało pisanie dzieł historycznych, wydawało ważne polskie dzieła (w 1824 roku ukazała się Kronika Galla tzw. Anonima), prowadziło gromadzenie książek.Uzasadnij odpowiedź", "Które osiągnięcie fizyki XX wieku uważasz za najważniejsze dla nauki, a które za najważniejsze dla codziennego życia?. Do jego zdobyczy i osiągnięć kultury, które najlepiej się rozwinęły zaliczamy: budownictwo, filozofię, literaturę, religię, sztukę, retorykę, historiografię czy naukę.. stosowali łuki i kopuły.. łuk Konstantyna Wielkiego w Rzymie.. - Winicjusz pośpiesznie wraca do płonącego Rzymu, aby uratować ukochaną.. издаёт.Przykładowa odpowiedź: Starożytni Grecy.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Których z osiągnieć starożytnych Egipcjan uważasz za najważniejsze ?. Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt