Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadające im numery akapitów

Pobierz

4/194 Wybierz jeden z podanych niżej tematów, a następnie przedstaw w punktach argumenty, którymi można się posłużyć do uzasadnienia przyjętej tezy.. Akapit: 3 3.Określ funkcję, którą pełni w całym tekście zdanie rozpoczynające ostatni akapit.. W przypadku zwykłych list polecenie to przypisuje do akapitu numer 1 (lub literę A) i czyni go pierwszym akapitem listy.Autor: konan333 Dodano: 13.9.2010 (16:29) Do podanych funkcji dopisz nazwy układów , które współpracują przy ich pełnieniu.. Zadanie 12.. Staje się przez to ramą interpretacyjną tekstu.. układ.. układ.. b)poruszanie się.. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi.. Wpisz odpowiednie litery obok numerów akapitów.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język polski Zadania z polskiego.. Wyższy sens funkcji fizjologicznych.. odpowiedź: 1.. Biologiczny i duchowy wymiar miłości.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Zadanie 13.. Matura z geografii 2018 odbyła się 14 maja 2018 roku o godzinie 14:00.. Wyższy sens funkcji fizjologicznych.. Zdanie z tekstuMiłość jest bezinteresownym dawaniem, ofiarowywaniem siebie, a na to niewiele osób jest się w stanie odważyć.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu..

Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadające im numery akapitów.

Odpowiedz zgodnie z poglądami autorki wyrażonymi w podsumowaniu tekstu.. Zadanie 13.. Wówczas prawa ręka wskaże brzeg prawy, a lewa brzeg lewy.. Poziom podstawowy.. Każdy punkt planu możemy następnie rozwinąć w osobny akapit, zawierający kolejną ważną myśl.. Niespodziewana klasówka.. Uwaga!. (2 pkt) Kochając, cieszę się, że jesteś.. Biologiczny i duchowy wymiar miłości.. dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. H1 to największy nagłówek, a H7 - najmniejszy.Język Polski about 5 months ago.. Biologiczny i duchowy wymiar miłości.. (1 pkt) Dlaczego prawdziwa miość jest taka trudnał jej tak ma i jestło?. W tym rozdziale nauczysz się tworzyć listy wielopoziomowe, czyli takie, które mają kilka poziomów - na pierwszym poziomie punkty, które mają swoje podpunkty, te z kolei mogą mieć kolejne podpunkty.Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.Do każdej z podanych wartości dopisz bohatera z lektury obowiązkowej (innego bohatera dla każdej wartości) i przykład sytuacji, w której ten bohater wykazał się daną wartością.Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem.. Przewaga nienawiści i potrzeba miłości..

3.Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadające im numery akapitów.

Przewaga nienawiści i potrzeba miłości.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 32 punkty.. …………………… CZĘŚĆ II - pisanie własnego tekstu w związku z tekstem literackim za-Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadające im numery akapitów.. Do każdego akapitu (3.1.-3.3.). Wpisz w odpowiednie .Aby nadać rozprawce stosowne proporcje, należy precyzyjnie zaplanować wypowiedź.. - zawiązanie akcji; Odpowiedź na zadanie z Jutro pójdę w świat 5Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadające im numery akapitów.. odpowiedź: 1. impresywna 3.. Wymień przykłady z życia codziennego, zawarte w tekście, które ilustrują też tezę.Określ funkcję, która pełni w całym tekście zdanie rozpoczynające ostatni akapit.. Przystąpiło do niej około 73 tysiące maturzystów.. 3.Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadające im numery akapitów.. 8x=3000g .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj tekst.. Dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego akapitu.. Budowa akapitu najczęściej przybiera postać schematu: argument - rozwinięcie - przykład.Przeczytaj tekst.. Nasz język ojczysty jest pięknym, ale równocześnie - jednym z najtrudniejszych języków świata, obfitującym w wiele skomplikowanych zasad, rozległych reguł, czy pojawiających się niespodziewanie, niewytłumaczalnych wręcz wyjątków.6..

(2 pkt) Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadające im numery akapitów.

(1,5 p) Do podanych tytułów komunikatów dopisz odpowiadające im numery: 1-tytuł zawierający tylko informację, 2-tytuł zawierający ocenę ujemną informacji, 3-tytuł zawierający ocenę dodatnią informacji: Niezły występ polskich siatkarek .Określ funkcję, którą pełni w całym tekście zdanie rozpoczynające ostatni akapit.. Wskazówka do zadania Żeby ustalić, który brzeg rzeki jest prawy, a który lewy, należy zwrócić się twarzą w kierunku, w którym płynie rzeka.. Biologiczny i duchowy wymiar miłości.. Odpowiedz zgodnie z poglądami autorki wyrażonymi w podsumowaniu tekstu.. ODP: W kontekście całego tekstu zdanie to jest podsumowaniem charakterystyki uczuć występujących w relacjach międzyludzkich.. Zadanie 3.. (z przypisem) wyjaśnij, coMatura z geografii 2018 - arkusz i odpowiedzi.. Czas pracy: 170 minut.. Do każdego akapitu (1-4) dopasuj właściwy nagłówek (A-E).. (2 pkt) Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadające im numery akapitów.. Rozważ tę myśl, powołując się na własne doświadczenia oraz przykłady z życia znanych podróżników.Wpisz w lukę odpowiedni numer.. Wyższy sens funkcji fizjologicznych.. Przeczytaj uważnie tekst, a .Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.. Wyższy sens funkcji fizjologicznych.. Zadanie 13.. (2 pkt) Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadające im numery akapitów..

Akapit: 3 3.Do podanych punktów planu tekstu dopisz odpowiadające im numery akapitów.

(1 pkt) Dlaczego prawdziwa miość jest taka trudnał jej tak ma i jestło?. "Podróże kształcą".. Wyższy sens funkcji fizjologicznych.. Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.. 1.Umieść punkt wstawiania wewnątrz akapitu i wybierz z menu kontekstowego polecenie Ponownie rozpocznij numerację albo wybierz polecenie Tekst > Listy wypunktowane i numerowane > Ponownie rozpocznij numerację.. Wcześniejsze części tekstu - przejście od miłościUmiesz już przedstawić tekst w postaci prostej listy punktowanej lub numerowanej.. Egzamin maturalny z języka polskiego .. Biologiczny i duchowy wymiar miłości.. Zadanie 13.. Biologiczny i duchowy wymiar miłości.. Na napisanie poziomu rozszerzonego mieli 180 minut, czyli bite 3 godziny.. Zadanie 12.. Przewaga nienawiści i potrzeba miłości.. Zgłoś nadużycie.Zadanie 1 (1 pkt) Na podstawie akapitu 1. a)kontrola i regulacja procesów zachodzących w organizmie.. Wyższy sens funkcji fizjologicznych.. Biologiczny i duchowy wymiar miłości.. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.. Wyższy sens funkcji fizjologicznych.. Część I - rozumienie czytanego tekstu.. (2 pkt) Sformułuj zawartą w akapicie 1. tezę związaną z isotą człowieczeństwa.. 1.Miłość jest bezinteresownym dawaniem, ofiarowywaniem siebie, a na to niewiele osób jest się w stanie odważyć.. Lewy brzeg rzeki oznaczono na rysunku numerem _____.. układ.. układ.. c)wymiana tlenu i dwutlenku węgla między komórkami ciała a otoczeniem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt