Kultura i sztuka renesansu w polsce notatka

Pobierz

Czerpiąc radość z życia, ludzie dbali o otoczenie, w którym przebywali.1 5. ; Renesansowi artyści zachwycali się zachowanymi w miastach zabytkami starożytnej architektury oraz sztuki.Malarze wykorzystywaliPrzełom kulturalny, który dokonał się w XV wieku, jest również jednym z takich wydarzeń.. Najważniejszymi ośrodkami kultury renesansowej w Polsce były Kraków i Zamość.Sztuka renesansu - wiadomości wstępne.. Ramy czasowe polskiego odrodzenia.. antropos - człowiek), czyli stawiający człowieka w centrum zainteresowania nauki i sztuki.RENESANS WPROWADZENIE DO EPOKI Źródła, wzory, inspiracje Antyk - filozofia, literatura, sztuka Biblia - odczytana na nowo w stosunku do kultury średniowiecza Tradycja narodowa, rodzima - wzrost znaczenia języków narodowych kosztem łaciny Ramy czasowe Europa: XIV-XVI w.. (w Polsce od XVI w. do lat trzydziestych XVII w.).. Włoski malarz, architekt, filozof, muzyk, pisarz, odkrywca, matematyk, mechanik, anatom, wynalazca i geolog; prawdopodobnie .Sztuka renesansowa to określenie odnoszące się do wytworów kultury z okresu przełomu XV i XVI wieku.. Można w niej jednak wskazać pewne elementy wspólne i typowe.. W renesansie na plan pierwszy zaczęto wysuwać jednostkę ludzką, z jej potrzebami, odczuciami i indywidualnymi dążeniami (humanizm).Charakterystyczną cechą tego okresu był powrót do wartości .Kultura odrodzenia..

Kultura i sztuka renesansu w Polsce : Temat 4.

Przeciwstawiał teocentrycznej kulturze średniowiecznej głębokie i wszechstronne zainteresowanie człowiekiem, jego życiem wśród innych ludzi, jego miejscem w przyrodzie i indywidualnością.sztuki Odrodzenia.. 1.Ramy czasowe polskiego odrodzenia.. Termin "renesans" (zapożyczenie z franc.. Renesans, czyli odzenie, to okres w kulturze i sztuce europejskiej XV i XVI wieku, nawiazujący do wzorców kultury antycznej.. Oświecenie w Europie - notatka Połącz w pary.. Stosuje się je .Dojrzały renesans polski nazywany jest przez historyków "złotym wiekiem", ponieważ wspaniale rozwijała się kultura w kraju.. Odrodzenie czyli renesans (od fr.. Grupa II - Narysujcie komiks, ilustruj ący dzieje teorii heliocentrycznej.. Etap ten obejmuje XVI stulecie, czyli czasy, w których panowali ostatni władcy jagiellońscy - Zygmunt Stary (1506 - 1548) i Zygmunt August (1548 - 1572), a potem Stefan Batory (1576 - 1586) - pierwszy król elekcyjny.Renesans - od francuskiego renaissance, czyli powtórne narodziny.. Attikos) - górny element budynku w postaci ścianki, balustrady lub rzędu sterczyn osłaniający dach.. Panowanie ostatnich Jagiellonów : Panowanie ostatnich Jagiellonów - notatka.Renesans jest epoką otwierającą czasy nowożytne.Przepaść między "starą" a "nową" kulturą europejską jest wielka, ponieważ na przełomie XV/XVI wieku we Włoszech, a w XVI wieku w innych częściach kontynentu, zmieniło się całkowicie myślenie człowieka, jego podejście do sztuki i tradycji filozoficznej i literackiej..

Kultura renesansu Podziel na kategorie.

Jego istotą było dążenie do stworzenia kultury antropocentrycznej (z gr.. Odrodzenie przypada na XVI i XVII wiek.. W okresie odrodzenia powstał nowy wzór osobowy - "człowiek renesansu", osoba o wszechstronnych zainteresowaniach i wykształceniu.. - ciekawość świata rozbudzona wielkimi odkryciami .Ludzie renesansu.. Sztuka renesansu jest bardzo różnorodna i złożona.. Temat 3.. Z tego powodu nową epokę w dziejach kultury nazwano renesansem lub odrodzeniem.. została wyłączona.. Uzasadnijcie krótko przyj ętą kolejno ść.. Oczywiście przemiany te nie nastąpiły z dnia naRenesans (odrodzenie) 1.. Włoscy twórcy nazwali je renesansem - odrodzeniem sztuki, które jak uważali, nastąpić miało po upadku kultury w wiekach średnich i stanowiło powrót do antycznych ideałów kultu człowieka i harmonii ludzkiego ciała.Renesans Giovanni Pierluigi da Palestrina Muzyka renesansu Muzyka renesansu Przedstawiciele na świecie Mikołaj Gomółka Mikołaj z Krakowa Wacław z Szamotuł Przedstawiciele w Polsce Josquin Des Prez Orlando di Lasso Johannes Ockeghem Mikołaj Zieleński Marcin Leopolita Mikołaj z Radomia Sztuki plastyczne Sztuki plastyczne Święta .Efektem tego był niezwykły rozwój sztuki wzorowanej na dziełach antycznych..

Kolebką renesansu były Włochy.

- koniec XVI w.Renesans trwał we Włoszech od XIV w. do XVI w., a w krajach północnej Europy od końca XV w. do końca XVI w.. Terminem tym nazywany jest okres w historii idei, sztuki i literatury, trwający od XIV do XVI wieku.. Odrodzenie w Polsce trwa od drugiej połowy wieku XV do lat 30-tych wieku2b.. Grupa III - Wymy ślcie fabuł ę filmu (dowolny gatunek!. Wpływy te dotyczyły głównie architektury.monisia48.. ), którego akcja rozgrywa si ę w Polsce czasów renesansu.. Pełni dwojaką funkcję: estetyczną jako architektoniczny element dekoracyjny oraz użytkowo-konstrukcyjnąKultura i sztuka renesansu w Polsce FONTS "Kodeks" Baltazara Behema Najwybitniejszymi polskimi przedstawicielami literatury byli: Charakterystyczny dla tego okresu był rozwój budownictwa miejeskiego: Mikołaj Rej Najwybitniejszym polskim przedstawicielem malarstwa tego okresu byłKultura renesansowa przychodziła też do Polski dzięki polakom studiującym na zagranicznych uniwersytetach, Polacy zapoznawali się z nowymi ideami i upowszechniali je na terenie Polski.. Odrodzenie w Polsce trwa od drugiej połowy wieku XV do lat 30- tych wieku XVIII - przypada na czasy panowania rodu Jagiellonów.Kultura i sztuka renesansu w Polsce Attyka (franc..

Rozwój demokracji szlacheckiej - notatka.

Dobrymi przykładami byli sami renesansowi twórcy.. wg Astefaniuk.NOTATKA 1 źródło: wszelkie prawa zastrzeżone - do wykorzystania jedynie w celach niekomercyjnych Kultura w epoce odrodzenia.. Kultura chrześcijańska w Europie Połącz w pary.. renaissance) jest równoznaczny z terminem "odrodzenie" (tłumaczenie z łac. renovare - odradzać, odnawiać).. W latach późniejszych zaczyna dominować światło jak i perspektywa Odrodzenie polskie obfitowało w świetne wydarzenia w dziedzinie kultury i sztuki.. Wczesny renesans obejmuje okres 80 lat: od 1420 r. Do 1500 r. W tym czasie nadal nie odsuwa się całkowicie od dawnych tradycji i wciąż jest związany ze sztuką średniowiecza.Scenariusz lekcji "Kultura i sztuka renesansu w Polsce", plik: scenariusz-lekcji-kultura-i-sztuka-renesansu-w-polsce.doc (application/msword) Zrozumieć przeszłość ZRosi ągni ęć kultury, nauki i sztuki polskiego odrodzenia.. Przeciwstawiał teocentrycznej kulturze średniowiecznej głębokie i wszechstronne zainteresowanie człowiekiem, jego życiem wśród innych ludzi, jego miejscem w przyrodzie i indywidualnością.W latach późniejszych zaczyna dominować światło jak i perspektywa Odrodzenie polskie obfitowało w świetne wydarzenia w dziedzinie kultury i sztuki.. KULTURA RENESANSU - NOTATKA _____ Humanizm - prąd umysłowy i kulturalny Odrodzenia, jego podstawowa idea filozoficzna.. Nazwa jest związana z powrotem do kultury antycznej.. Odrodzenie (Renesans), okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku.. Do najważniejszych nowości, jakie wprowadził renesans, należy bezsprzecznie powrót do osiągnięć antycznej sztuki Greków i Rzymian.. KULTURA RENESANSU NOTATKA Humanizm - prąd umysłowy i kulturalny Odrodzenia, jego podstawowa idea filozoficzna.. Polecenie 1.. Do jej najwybitniejszych przedstawicieli należy m.in. Leonardo da Vinci.. We Włoszech, gdzie narodziła się myśl renesansowa przyjmuje się następujący podział epoki:Boża jesień 1912 olej, płótno, 97x69 cm w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu fot. pracownia fotograficzna MNWr.. Sztuka renesansu .RENESANS W POLSCE LITERATURA: 1.Dorobek polskiego odrodzenia.. W polskim języku nazywa się "odrodzenie".. Klarowną cezurę w dziejach polskiej sztuki wyznaczył rok 1917, rok, w którym polska sztuka poddała się rytmom tych samych przeobrażeń, jakie zrewolucjonizowały parę lat wcześniej malarstwo francuskie, niemieckie, włoskie i rosyjskie.Klasa 6 Historia.. Przygotujcie plakat filmu orazSztuka renesansu: W epoce renesansu zainteresowanie kulturą antyczną, przede wszystkim Grecji i Rzymu, stało się zjawiskiem powszechnym.. słowa "renaissance") to okres w dziejach kultury europejskiej XV i XVI wieku.. Nowe poglądy miały wpływ na życie codzienne ludzi w końcu XV i XVI wieku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt