Plan dnia w świetlicy szkolnej

Pobierz

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy 1. okolicznoŚciowe.. PRZY ZSI W LUBINIE.. 6.30 -8.45: Przygotowanie się do zajęć lekcyjnych.. Nasza świetlica Zapoznanie z tradycjami i obyczajami świetlicy szkolnej oraz planem dnia i formami pracy w świetlicy.. - Witaj szkoło, witaj świetlico!. Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem, zabawy poranne.. 8:00-9:00 Bądź twórczy - zabawy plastyczne, muzyczne i ruchowe!. 730 - 830 - Schodzenie się dzieci.. Porozmawiajmy w kręgu np.: - tolerancja, asertywność, empatia itp.Plan Dnia w Świetlicy.. zajĘcia umysŁowe zajĘcia.. Wyjaśnienie symboliki dnia Wszystkich Świętych, wdrażanie do czczenia pamięci zmarłych bliskich i zasłużonych Ojczyźnie.Nasza świetlica Rozmowa na temat: " o możemy zrobić aby w świetlicy było miło i przyjemnie?. (W tym czasie wychowawcy niekiedy pełnią również zastępstwa za nieobecnych nauczycieli) Prowadzenie zajęć: Plastyczno - technicznych .1 Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021 I. samorzĄdowa szkoŁa podstawowa .. wŁadysŁawa Łokietka w topoli krÓlewskiej.. MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502) Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.plan pracy Świetlicy szkolnej..

Organizacja pracy świetlicy szkolnej ...

Wspólne przypomnienie regulaminu i zasad obowiązujących w świetlicy.. Zajęcia ruchowe: ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe.. Wspólne przypomnienie regulaminu i zasad obowiązujących w świetlicy.. -Wydzieranka z papieru kolorowego pt.: " Świetlica moich .. -Udział w obchodach Dnia Ziemniaka.. tydzieŃ imprezy.. Pogadanka n/t poszanowania gier i zabawek świetlicowych.. ROK SZKOLNY 2013/2014 .. Rozruszamy trochę głowę - kilka łamigłówek!. Coś na dzień dobry.. 8:00 - 13:00 w piątkiobiad 11:20 - 11:30 Różnorodne zajęcia tematyczne.. Powitanie.. pomoc w nauce i odrabianiu lekcji zajĘcia1 PLAN PRA Y ŚWIETLI Y SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest: Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnieńSZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ "KASKADA" WRZESIEŃ 1.. Rozmowa na temat: "Co możemy zrobić aby w świetlicy było miło i przyjemnie?. 830 - 1000 - Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.. Zabawy wychowanków według własnych zainteresowań.. w roku szkolnym 2014/2015.. Wychowawcy : mgr Małgorzata Sołoducha, mgr Beata Zielińska, mgr Grażyna Dymowska, mgr Anna KalinowskaPLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 -Żegnajcie wakacje!.

"- jesteśmy gospodarzami świetlicy.

-Czuwanie nad bezpiecze ństwem dzieci w szkole i na terenie boiska§7 ust.. tematyczny.. Organizacja pracy świetlicy: ⎯ zapoznanie z regulaminem świetlicy szkolnej,Harmonogram dnia w świetlicy szkolnej: Plan zajęć w świetlicy szkolnej 6.30 - 7.30 przyjmowanie dzieci do świetlicy szkolnej, śniadanie, zabawy dowolne 7.30 - 8.00 wyciszenie przed lekcjami, zabawy zgodne z zainteresowaniami 8.00 - 10.00 zajęcia projektowe, zajęcia tematyczne, zajęcia czytelniczePLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY na rok szkolny 2012/2013 MIESI ĄC CYKL .. wspólne porz ądki w świetlicy szkolnej.. Parzenie herbaty.. 11.45-13.30: Zajęcia organizowane według tematu danego dnia.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 I. Układanki, gry i zabawy stolikowe według potrzeb dzieci.. Cele i zadania zajęć dydaktyczno - wychowawczych w świetlicy 1. dekoracji świetlicy.. Pomoc uczniom w szatni.. Rozmowy na temat poszanowania sprzętu, zabawek i gier.. Świetlica Szkoły Podstawowej nr 57; Kodeks Świetlika; Regulamin świetlicy szkolnej; Ramowy rozkład dnia w świetlicy; Stołówka.. 1000 - 1100 - Zajęcia zorganizowane (zajęcia plastyczne, czytelnicze, przyrodnicze, muzyczne, sportowe) 1100 - 1150 - Wymiana grup, czynności porządkowe i higieniczne przed obiadem..

Przypomnienie planu dnia i form pracy w świetlicy.

Czynności organizacyjne.. Poradniki dla rodziców; Bezpieczny internet; Bezpieczna zima; Poradnik bezpiecznego .ŚWIETLICA - plan dnia.. Zajęcia zgodne z tematyką Rocznego planu pracy świetlicy.Plan Dnia Czas Harmonogram Działania 6:30 - 8:00 Przyjazdy wychowanków.. z rozpoczęciem roku szkolnego, zabawy integracyjne.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.Nasza świetlica.. 1145 .RAMOWY PLAN DNIA PRACY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 GODZINY PLAN DNIA: 7:00 - 8:00.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej.. 15.30 - 16.00 - Podwieczorek, czynności porządkowe.. Poznajemy wyposażenie sali.. PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 6.15 - 8.00 opieka podczas przyjazdu dzieci autobusem do szkoły; rozmowy indywidualne; zabawy według zainteresowań dzieci (konstrukcyjne, gry planszowe, układanki) przygotowanie do zajęć: sprawdzanie i uzupełnianie braków pracy domowej z pomocą wychowawcy 8.00- 11.30Plan zajęć dnia: 14.00 - 15.30 - Zajęcia tematyczne - realizacja programu "Świetlicowa Lokomotywa", zabawy w kąciku zabaw.. 11.30-11.45: Obiad.. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH I ULICACHPlan dnia w świetlicy.. cykl .. 16.00 - 17.00 - Pomoc w odrabianiu zadao domowych, zajęcia indywidualne przy stolikach i w kąciku zabaw, 17.00 - 18.00 - Gry i zabawy rozrywkowe na boisku szkolnym, w kąciku zabaw lub na ..

Prace organizacyjno - porządkowe w świetlicy.

6.50 - 8.00 - zbieranie się dzieci, zajęcia własne, 8.00 - 9.00 - zabawy dowolne wg.. JP II w Lublińcu.. .Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.. Przypomnienie planu dnia i form pracy w świetlicy.. "- jesteśmy gospodarzami świetlicy.. RAMOWY ROZKŁAD DNIA NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. plastyczno - techniczne zajĘcia ruchowe.. Co zrobimy w świetlicy, aby było miło,Ramowy plan dnia świetlicy szkolnej.. RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 112 W WARSZAWIE Godzina Rodzaj zajęć 6.30-8.00 Zbiórka dzieci Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań "Poranek z książką"- zajęcia czytelnicze Gry i zabawy stolikowe 8.00-9.00 Gimnastyka poranna - zajęcia ruchowe Zajęcia relaksacyjne przy muzycePLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ,,POD PAJĘCZYNKĄ" 6.45 - 8.00 - DZIEŃ DOBRY - ZAJĘCIA DOWOLNE powitanie dzieci przychodzących do świetlicy posiłek dzieci, które nie zdążyły w domu zjeść śniadania wykonanie zapomnianych, zaległych prac domowych (z pomocą wychowawcy)Stypendia szkolne 2018/2019; Świetlica.. Rozmowy na temat poszanowania sprzętu, zabawek i gier.. Składanie prostych formTEMATYCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE Z PODZIAŁEM NA TYGODNIE I MIESIĄCE ROK SZKOLNY 2017/2018 "Świetlica - świat wypoczynku, zabawy, nauki, kultury i sztuki" I SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIA CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI WRZESIEŃ I Witamy świetlicę 4.09-08.09Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej.. zainteresowań, odrabianie zdań domowych, 9.00 - 10.40 - zajęcia tematyczne (ruchowe, plastyczne, czytelnicze, oglądanie bajek, zabawy na świeżym powietrzu),Ramowy rozkład dnia w świetlicy szkolnej.. Swobodne rozmowy w kręgu.. 7.00 - 8.00 rozpoczęcie dnia - zapisy - grupy ranne - zmienne: -dzieci z grup zerowych i klas I-III ( 7.00-9.00) sala 5,6; .. Świetlica szkolna dla uczniów klas IV - VIII przy ulicy Szkolnej 2 jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. 8.45-11.30: Swobodne zajęcia według zainteresowań dzieci.. wwrzesień.. z podziałem na tygodnie tematyczne.. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt