Wzór notatki służbowej

Pobierz

Nr 192 Sierpień 2021 r.notatka służbowa wzór, druk; jak napisać notatkę służbową?. PREZENTY POWITALNE.. Data publikacji: 23 Październik 2017. sporządzona w dniu .. r. w obecności nastepujacych osób: 1) .. (imię, nazwisko, stanowisko) 2) .. (imię, nazwisko, stanowisko) W dniu .. r.Wzór notatki służbowej z postępowania wyjaśniającego - ePedagogika.Zobacz również podobne wyniki wyszukiwania do zapytania wzór notatki służbowej Podobne frazy wzór aneksu do umowy o pracę a używanie samochodu służbowego do celów prywatnych Zagadnienie notatek służbowych nie zostało uregulowane w przepisach prawnych.. Notatka z takiej rozmowy i wysłuchania nauczyciela może być dowodem, że dyrektor postąpił zgodnie z obowiązującym prawem.Zwykle notatka służbowa sporządzona jest na temat różnych zachowań pracowników oraz zdarzeń związanych ze stosunkiem pracy.. Prawo do tworzenia notatek służbowych dotyczących pracowników nie wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa.Wzór notatki służbowej ze spotkania.. Notatki służbowe mogą stanowić m.in. dowód na prawidłowość działań dyrektora w różnych sytuacjach.. Pracodawca ma jednak prawo prowadzić dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, w tym dotyczącą nieprawidłowości przy jej wykonywaniu.Wzór notatki służbowej ze spotkania.. Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła ponadpodstawowa..

Skorzystaj z porad ekspertówZapoznaj się z wzorem notatki służbowej.

Sprawdź, co powinna zawierać notatka służbowa: Datę i miejsce sporządzenia dokumentu; Imię i nazwisko nadawcy oraz odbiorcy; Temat spotkania; Treść notatki (część wprowadzająca, część właściwa, część kończąca)Firmy często mają własne wzory notatek służbowych, do których wysyłania używają wiadomości e-mail.. Do: .. (adresat) Od: .. (autor)Notatka służbowa ze zdarzenia wzór uwzględnia: datę jej sporządzenie, opis zdarzenia, miejsce i czas spotkania oraz personalia osób ją sporządzających.. Data publikacji: 31 października 2015 r. Poleć znajomemu.. Notatka służbowa powinna uwzględniać: datę sporządzenia; miejsce i czas spotkania; temat spotkania; dane autora; dane adresata.. Data publikacji: 31 października 2015 r. Poleć znajomemu.. Sporządzając notatkę służbową warto się posiłkować wzorem takiego pisma.. Masz pytanie ?. W powyższej sytuacji …….Wzór uzależniony jest od rodzaju przedsiębiorstwa, tematyki i przyczyny oraz osoby, która ją sporządza.. Narzędzia i szkolenia.. Aktualny numer.. DYŻURY PRAWNIKA.. Pokaż listę wydań.. Nr 193 Wrzesień 2021 r. TEMAT NUMERU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY na rok szkolny 2021/2022.. Oczywiście ważne jest także zwrócenie uwagi na poprawność językową i stylistyczną.. W wyniku ich realizacji ustaliłem/am, że: …….. (co stwierdzono na miejscu)..

wzór notatki służbowej; konsekwencje sporządzenia notatki służbowejW dniu …………….. o godz. …………….

Jeśli jednak nie ustalono żadnych zasad, to przyjmuje się, że notatka służbowa powinna zawierać takie elementy jak: • data i miejsce sporządzenia notatki, • imię i nazwisko nadawcy, • imię i nazwisko odbiorcy (w razie potrzeby), • krótka informacja, czego dotyczy pismo, • treść.Niektóre firmy posiadają własne wzory notatki służbowej, którymi swobodnie można się posiłkować.. (jakie).. Kategoria: Procedury, regulaminy, wnioski.. Szablon dokumentu zawsze powinien zawierać datę i miejsce sporządzenia, imię i nazwisko nadawcy oraz imię i nazwisko odbiorcy.Przepisy nie regulują zasad sporządzania i gromadzenia notatek służbowych dotyczących pracowników.. Sprawdź.. Według ekspertów prawa pracy przedmiotem notatki powinny być wyłącznie zdarzenia istotne ze względu na wykonywane w ramach stosunku pracy obowiązki.Wiedza i Praktyka Sp.. pełniąc służbę w/na ………(wymienić miejsce, posterunek) podjąłem/am (jeśli na polecenie to czyje) następujące czynności służbowe: …….. Podgląd dokumentu.Notatka słuzbowa.. Dodaj do teczki Przypnij do kalendarza.. Notatki te są sporządzane wówczas, gdy dyrektor szkoły uznaje za zasadne stwierdzenie na piśmie przebiegu jakiegoś zdarzenia.. Nr 194 Październik 2021 r. TEMAT NUMERU ORGANIZACJA WSPARCIA DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI KROK PO KROKU..

Należy pamiętać kto jest adresatem notatki i dostosować do niego styl wypowiedzi;Wzór notatki służbowej.

Numer 96, październik 2021.. E-SZKOLENIA I PORADY WIDEO.. Pobierz przykładowy wzór notatki służbowej z postępowania wyjaśniającego!Wzór notatki służbowej z postępowania wyjaśniającego Przepisy nie regulują zasad sporządzania i gromadzenia notatek służbowych dotyczących pracowników.. WZORY DOKUMENTÓW.. Wskazówki.. KALENDARZ DYREKTORA..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt